Излети в природата

Тъй като домакинът на „Вила Богданович” е отличен познавач на Стара планина, той винаги е готов да бъде планински водач на нашите гости.

Ние предлагаме организиране на различни излети в природата, обиколка на историческите забележителности на нашия край, както и организиране на разходки по горите и обяд в природата край планински извор.